Regulamin

  

Szczegółowe warunki składania zamówień oraz realizacji dostaw.

W celu poznania możliwości odbioru towaru prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

 

Spożywanie alkoholu szkodzi zdrowiu!
Osobom nietrzeźwym i niepełnoletnim nie zostanie on wydany!

Firma nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej oraz nie dostarcza alkoholu.

Firma nie prowadzi koncesyjnej sprzedaży hurtowej .

 1. Informacja o firmie:

Właścicielem www.swiatkonesera.com jest sprzedający, tj: Świat Konesera Marchewka Joanna, NIP 547-20-65-877, adres firmy ul. Pięciu Stawów 4/13, 43-300 Bielsko – Biała

 2. Realizacja zamówienia:

  1. Składanie zamówień następuje za pośrednictwem strony internetowej www.swiatkonesera.com
  2. W celu realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych kontaktowych

( imię i nazwisko, numer kontaktowy, adres e-mail).

  1. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych sprzedający spróbuje się skontaktować z Państwem w celu ich uzupełnienia. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia.
  2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia i jego akceptacji przez Sprzedającego.
  3. Sprzedający zobowiązany jest do akceptacji Zamówienia (telefonicznie i/lub pocztą elektroniczną) w ciągu 24 godzin od chwili jego otrzymania, wyłączając dni świąteczne, oraz weekendy. Po upływie tego czasu uważa się, że Klient nie jest już związany Zamówieniem, chyba że wyrazi inną wolę.
  4. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.
  5. W przypadku, gdy Klient życzy sobie wystawienia na jego rzecz faktury VAT zostanie ona wystawiona przez Sprzedającego pod warunkiem wskazania przez Klienta niezbędnych danych (nazwa firmy, numer NIP) oraz skutecznego zawarcia umowy sprzedaży.

 3. Dostępność towaru:

1.      Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towaru Sprzedający skontaktuje się z Państwem w celu poinformowania o czasie realizacji lub modyfikacji zamówienia.

2.      W przypadku niedostępności części towaru na magazynie, standardowy czas oczekiwanie wynosi około 3 dni roboczych.

 4. Warunki płatności:

1.      Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny. Cena może zostać uiszczona:

a) gotówką - podczas odbioru zamówionego towaru w Bielsku – Białej w sklepie przy ulicy Pięciu Stawów 4.

b) za pośrednictwem terminala płatniczego podczas odbioru zamówionego towaru w Bielsku – Białej w sklepie przy ulicy Pięciu Stawów 4.

c) w przypadku zakupu alkoholu na imprezy okolicznościowe, po specjalnie przygotowanych cenach wyłącznie płatność gotówką.

 5. Warunki odbioru:

1.      Zamówione alkohole muszą zostać odebrane w sklepie przy ulicy Pięciu Stawów 4, po uprzednim uiszczeniu ceny(tj. patrz pkt 4.1. a i b)

 6. Postanowienia końcowe:

1.      Sprzedający zastrzega, że jest uprawniony do braku akceptacji Zamówienia,  w szczególności w przypadku nieprzewidzianej zmiany cen zakupu wprowadzonych

      przez dostawcę lub w konsekwencji nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

2.      Informacja handlowa przedstawiona na stronie www.swiatkonesera.com nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

3.      W celu uniknięcia wątpliwości, o których mowa w art. 70 §2 kodeksu cywilnego, zaznacza się, iż umowa sprzedaży zawierana jest w Bielsku – Białej, w placówce „Świat Konesera” przy ulicy Pięciu Stawów 4.

4.      Złożenie zamówienia odpowiada jedynie rezerwacji towaru.

5.      Dane Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb realizacji zaakceptowanych Zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych i nie będą udostępnianie jakimkolwiek osobom trzecim.

  

Zapraszamy

Produkt dodany do porównania